Nordstan

På Runan jobbade jag med Nordstan som kund och ett av projekten jag jobbade med var att göra materialet inför Nordstans modevisning, såsom annonser, vepor, affischer, taggar till kläderna osv, samt att fotografera visningen.